czas

Słownik polsko-angielski PWN

czas m. time; JĘZ tense
czas letni summer time, daylight-saving time AmE
czas zimowy standard time
czas miejscowy local time
czas wolny leisure, spare time
od czasu do czasu from time to time
w czasie wakacji during the holiday
czas na mnie it’s time I went
najwyższy czas (it’s) high time
czasy times
w dzisiejszych czasach nowadays
czasami sometimes

Translatica, kierunek polsko-angielski

czas rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
time;
tense;
period;
duration;
while;
season;
term;
tide;
spell;
timing;
moment;
day;
age;
times;
days;
czas czasownik, predykatyw;
time;
weather;
czas alarmu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → time of the alarm

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „czas” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉
czasem
dann und wann
(niekiedy) von Zeit zu Zeit

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

czas czasownik, predykatyw;
Zeit- ekonomia;
Frist;
czas rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Tempus;
Zeitform;
Zeitpunkt;
Uhrzeit;
Zeitraum;
die Zeit ekonomia;
Dauer;
Periode;
Time-out;
Zeitdauer;
Laufzeit;
Auszeit sport;

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
czasami adv qualche volta, ogni tanto, a volte

Słownik polsko-rosyjski PWN

czas время
co jakiś czas, co pewien czas время от времени
czas iść пора идти;
czas naświetlania выдержка
od czasu do czasu время от времени
od tego czasu с тех пор

Translatica, kierunek angielsko-polski

Czasław rzeczownik; → czasławski
Czasławice rzeczownik; → czasławicki

Translatica, kierunek niemiecko-polski

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich