niekiedy

Słownik polsko-angielski PWN

niekiedy przysł. sometimes
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
niekiedy
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
kiedy niekiedy

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Obliczenia cen, a
niekiedy
także same wzory, podlegają ciągłym zmianom na mocy szeregu aneksów dodawanych do KDT, w niektórych przypadkach co roku lub nawet częściej.

Price calculations and
sometimes
the formulas themselves change continuously by virtue of a series of annexes to the PPAs, adopted, in some cases, on an annual or even more frequent basis.
Obliczenia cen, a
niekiedy
także same wzory, podlegają ciągłym zmianom na mocy szeregu aneksów dodawanych do KDT, w niektórych przypadkach co roku lub nawet częściej.

Price calculations and
sometimes
the formulas themselves change continuously by virtue of a series of annexes to the PPAs, adopted, in some cases, on an annual or even more frequent basis.

...przedsiębiorstw muszą obsługiwać jednocześnie wiele języków, nawet w tej samej lokalizacji, w tym
niekiedy
język japoński i chiński.

...must simultaneously support multiple languages even within a single location, including
sometimes
Japanese and Chinese languages.
Ponadto aplikacje dla dużych przedsiębiorstw muszą obsługiwać jednocześnie wiele języków, nawet w tej samej lokalizacji, w tym
niekiedy
język japoński i chiński.

In addition, large enterprises’ applications must simultaneously support multiple languages even within a single location, including
sometimes
Japanese and Chinese languages.

Ponadto pracownicy Axens i przedsiębiorstwa publicznego IFP składają
niekiedy
wspólne wizyty posiadaczom ich licencji.Prasa przemysłowa daje przykład postrzegania „IFP/Axens” przez rynek jako jednego...

Axens and IFP staff
sometimes
visit their licensees together.The industrial press illustrates the market perception of IFP/Axens as a single economic entity.
Ponadto pracownicy Axens i przedsiębiorstwa publicznego IFP składają
niekiedy
wspólne wizyty posiadaczom ich licencji.Prasa przemysłowa daje przykład postrzegania „IFP/Axens” przez rynek jako jednego podmiotu gospodarczego.

Axens and IFP staff
sometimes
visit their licensees together.The industrial press illustrates the market perception of IFP/Axens as a single economic entity.


Słownik polsko-niemiecki PWN

niekiedy manchmal, zuweilen, dann und wann
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
niekiedy
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
niekiedy
przysłówek
niekiedy chodzili do kina

Słownik polsko-włoski PWN

niekiedy adv a volte, tavolta

Słownik polsko-rosyjski PWN

niekiedy иногда
Słownik języka polskiego
Zobacz „niekiedy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich