nie na czasie

Słownik polsko-niemiecki PWN

zyskać gewinnen
zyskać na sprzedaży domu 〈towaru〉 am Verkauf eines Hauses 〈der Ware〉 gewinnen
zyskać na znaczeniu 〈wartości〉 an Bedeutung 〈an Wert〉 gewinnen
zyskać na czasie Zeit gewinnen
co on na tym zyskał? was gewann er dabei? (skorzystać) profitieren (na czymś von etw)
bieg m
Lauf m
z biegiem czasu mit der Zeit
z biegiem rzeki flussab- (wärts)
sport Wettlauf m, Rennen n
auto Gang m
(stopień przekładni) Gangstufe f
dźwignia zmiany biegów Ganghebel m
włączyć drugi bieg den zweiten Gang einschalten
w mieście nie używa się czwartego biegu in der Stadt lässt man die vierte Gangstufe ungenutzt
jechać na drugim biegu mit dem 〈im〉 zweiten Gang fahren
gdy wenn; als
gdy przyjdzie, zapytam go wenn er kommt, frage ich ihn
zawsze gdy patrzę na nią... immer wenn ich sie ansehe...
gdy tylko sobald
podczas gdy während, indem
od czasu gdy seitdem
szkoda f Schaden m
szkody materialne Sachschaden m
doznać szkody Schaden erleiden
wyrządzić 〈spowodować〉 szkodę Schaden anrichten 〈verursachen〉
odszkodowanie za szkodę Schadenzahlung f
wyrządzenie szkody Schadenzufügung f
(krzywda) ponieść szkodę 〈krzywdę〉 benachteiligt werden
szkoda tylko, że... es ist nur schade, dass...
(jaka) szkoda! (wie) schade!
czy nie szkoda czasu na to? ist die Zeit dafür nicht zu schade?
zapatrywanie n
Anschauung f
(punkt widzenia) Standpunkt m
zapatrywania nie na czasie 〈niedzisiejsze〉 unzeitgemäßer Standpunkt

Słownik polsko-włoski PWN

mieć v
avere, possedere
mieć mieszkanie/samochód avere una casa/una macchina
mieć męża/żonę essere sposata/sposato
nie mieć pieniędzy essere senza soldi
nie mieć czasu non avere tempo
(o ubraniu)mieć na sobie płaszcz/marynarkę portare un capotto/una giacca
(prowadzić) tenere
mieć bar/restaurację tenere un bar/un ristorante
(musieć) dovere
(wyraża zamiar)miałem wyjść stavo per uscire
(bezosobowo)nie ma (+ l. poj.) non c’è, (+ l. mn.) non ci sono
(w wyrażeniach)
mieć kłopoty essere nei guai
mieć ochotę coś zrobić avere voglia di fare qc
mieć rację avere ragione
mieć zamiar avere intenzione di fare qc
masz! (trzymaj) tieni!
, mieć się stare
jak się masz? come stai?
mam się dobrze sto bene
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
na
wykrzyknienie
, oj
Podobne hasła w języku niemieckim:
nie
Słownik języka polskiego
Zobacz „nie na czasie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich