chwila

Słownik polsko-angielski PWN

chwila ż. moment
co chwila every now and then
przed chwilą just now, a minute ago
za chwilę in a moment
pierwszy licz. first
w pierwszej chwili at first
po pierwsze in the first place
ten zaim. (z rzeczownikiem) this; (wcześniej wspomniany, odleglejszy) that; (zamiast rzeczownika) this one, that one
ci/te these; (wcześniej wspomniani, odleglejsi) those
w tej chwili at the moment
ten, który... the one who/which...

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

.5 zdalne sterowanie mechanizmami napędowymi powinno być możliwe w danej
chwili
tylko z jednego stanowiska; na takich stanowiskach sterowania dopuszcza się wzajemnie połączone zespoły sterujące.

.5 remote control of the propulsion machinery shall be possible only from one location
at
a
time; at
such locations interconnected control positions are permitted.
.5 zdalne sterowanie mechanizmami napędowymi powinno być możliwe w danej
chwili
tylko z jednego stanowiska; na takich stanowiskach sterowania dopuszcza się wzajemnie połączone zespoły sterujące.

.5 remote control of the propulsion machinery shall be possible only from one location
at
a
time; at
such locations interconnected control positions are permitted.

.5 zdalne sterowanie mechanizmami napędowymi jest możliwe w danej
chwili
tylko z jednego stanowiska; na takich stanowiskach sterowania dopuszcza się wzajemnie połączone zespoły sterujące.

.5 remote control of the propulsion machinery shall be possible only from one location
at
a
time; at
such locations interconnected control positions are permitted.
.5 zdalne sterowanie mechanizmami napędowymi jest możliwe w danej
chwili
tylko z jednego stanowiska; na takich stanowiskach sterowania dopuszcza się wzajemnie połączone zespoły sterujące.

.5 remote control of the propulsion machinery shall be possible only from one location
at
a
time; at
such locations interconnected control positions are permitted.

.3 Zdalne sterowanie mechanizmami napędowymi powinno być możliwe w danej
chwili
tylko z jednego stanowiska; na takich stanowiskach sterowania dopuszcza się wzajemnie połączone zespoły sterujące.

.3 Remote control of the propulsion machinery shall be possible only from one location
at
a
time; at
such locations interconnected control positions are permitted.
.3 Zdalne sterowanie mechanizmami napędowymi powinno być możliwe w danej
chwili
tylko z jednego stanowiska; na takich stanowiskach sterowania dopuszcza się wzajemnie połączone zespoły sterujące.

.3 Remote control of the propulsion machinery shall be possible only from one location
at
a
time; at
such locations interconnected control positions are permitted.


Słownik polsko-niemiecki PWN

chwila f
Weile f
Augenblick m
w tej chwili in diesem Moment
(na razie) augenblicklich
(natychmiast) sofort
w wolnych chwilach in der Freizeit
akurat gerade, genau
akurat dzisiaj 〈w tej chwili〉 gerade heute 〈in diesem Moment〉
wytchnienie n Rast, Ruhe f
bez chwili wytchnienia ohne Rast und Ruh
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
chwila
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
chwila
przymiotnik, uninfl
Chwila

Słownik polsko-włoski PWN

chwila f attimo, momento, istante m
za chwilę fra un attimo
chwilami a tratti
przed chwilą wyszedł è appena uscito
wrócę za chwilę torno fra un momento
wyszedł na chwilę è uscito per un momento
zrób to w tej chwili fallo subito
lada
1. f (sklepu, baru) banco m
przy ladzie al banco
2. part (+ rzeczownik) qualsiasi
lada chwila da un momento all’altro
nieodpowiedni adj inadatto, inadeguato
przybyć w nieodpowiedniej chwili arrivare a sproposito
odpowiedni adj
(właściwy) adatto, adeguato
w odpowiedniej chwili al momento giusto
(proporcjonalny) proporzionato, corrispondente (do czegoś – a qc)
stosowny adj conveniente, adeguato
w stosownej chwili al momento opportuno
stosowny strój un vestito decente

Słownik polsko-rosyjski PWN

chwila
1 минута
2 (moment, pora) момент
chwilami (niekiedy) иногда;
co chwila поминутно
od chwili, gdy с тех пор, как
od tej chwili (odtąd) с этих пор
po chwili минуту спустя;
przed chwilą (dopiero со) только что
za chwilę (zaraz) сейчас
każdy
1 каждый
2 (dowolny) любой
3 (wszelki) всякий
4 (ktokolwiek) кто угодно
pod każdym względem во всех отношениях
w każdej chwili в любой момент
w każdym razie во всяком случае
za każdym razem каждый раз / всякий раз

Przydatne zwroty

Auf einen Sprung pot.
[wpaść] Na chwilę.
etw + A Aus dem Feuer reißen.
Uratować coś w ostatniej chwili.
Słownik języka polskiego
Zobacz „chwila” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich