w miarę upływu czasu

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...otwartych należy zauważyć, że normalnym elementem dochodzeń jest przedstawianie przez strony,
w miarę upływu czasu
, dodatkowych uwag, w których dostarczają dodatkowych informacji.

...be noted that it is a normal part of investigations that parties make additional submissions
over time
in which they provide additional information.
W odniesieniu do kompletności odpowiedzi otwartych należy zauważyć, że normalnym elementem dochodzeń jest przedstawianie przez strony,
w miarę upływu czasu
, dodatkowych uwag, w których dostarczają dodatkowych informacji.

As regards the completeness of the open responses, it should be noted that it is a normal part of investigations that parties make additional submissions
over time
in which they provide additional information.

Władze fińskie argumentowały jednak, że wartość nieruchomości zwiększała się
w miarę upływu czasu
i postępów w realizacji projektu.

The Finnish authorities have, however, argued that the value of the property
has accrued over time, as
the project progressed.
Władze fińskie argumentowały jednak, że wartość nieruchomości zwiększała się
w miarę upływu czasu
i postępów w realizacji projektu.

The Finnish authorities have, however, argued that the value of the property
has accrued over time, as
the project progressed.

jeśli wielkość kredytu lub zobowiązania finansowego maleje
w miarę upływu czasu
, na przykład w wyniku spłaty kredytu, kwota gwarantowana musi proporcjonalnie obniżać się, tak aby w każdym momencie...

when the size of the loan or of the financial obligation decreases over
time
, for instance because the loan
starts
to be reimbursed, the guaranteed amount
has
to decrease proportionally, in such a...
jeśli wielkość kredytu lub zobowiązania finansowego maleje
w miarę upływu czasu
, na przykład w wyniku spłaty kredytu, kwota gwarantowana musi proporcjonalnie obniżać się, tak aby w każdym momencie gwarancja pokrywała nie więcej niż 80 % niespłaconego kredytu lub zobowiązania finansowego;

when the size of the loan or of the financial obligation decreases over
time
, for instance because the loan
starts
to be reimbursed, the guaranteed amount
has
to decrease proportionally, in such a way that at each moment in time the guarantee does not cover more than 80 % of the outstanding loan or financial obligation;


 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
w
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
W
rzeczownik, rodzaj nijaki
Słownik języka polskiego
Zobacz „w miarę upływu czasu” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich