stopniowo

Słownik polsko-angielski PWN

stopniowo przysł. gradually

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Aby rozszerzanie geograficznego zakresu EUROSUR-u przebiegało
stopniowo
, należy nałożyć obowiązek wyznaczenia i prowadzenia krajowych ośrodków koordynacji w dwóch kolejnych etapach: najpierw na...

In order to
implement
a
gradual
geographical roll-out of EUROSUR, the obligation to designate and operate national coordination centres should apply in two successive stages: first to the Member...
Aby rozszerzanie geograficznego zakresu EUROSUR-u przebiegało
stopniowo
, należy nałożyć obowiązek wyznaczenia i prowadzenia krajowych ośrodków koordynacji w dwóch kolejnych etapach: najpierw na państwa członkowskie, których granice stanowią południowe i wschodnie granice zewnętrzne, a w drugim etapie na pozostałe państwa członkowskie.

In order to
implement
a
gradual
geographical roll-out of EUROSUR, the obligation to designate and operate national coordination centres should apply in two successive stages: first to the Member States located at the southern and eastern external borders and, at a second stage, to the remaining Member States.

...oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się
stopniowo
między 1 maja a końcem roku 2004.

This Decision shall enter into force on 24 April 2004, provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee [5].
Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się
stopniowo
między 1 maja a końcem roku 2004.

This Decision shall enter into force on 24 April 2004, provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee [5].

...oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się
stopniowo
między 1 maja a końcem roku 2004.

This Decision shall enter into force on 24 April 2004, provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee [5].
Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się
stopniowo
między 1 maja a końcem roku 2004.

This Decision shall enter into force on 24 April 2004, provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee [5].


Słownik polsko-niemiecki PWN

stopniowo
schrittweise
(nieprzerwanie) Zug um Zug
stopniowo podwyższać wynagrodzenia 〈bogacić się〉 schrittweise 〈Zug um Zug〉 Gehälter ausbauen 〈reich werden〉
stopniowo stabilizuje się sytuacja w Europie Zug um Zug wird die Lage Europas (immer mehr) stabil
krok m Schritt m
na każdym kroku auf Schritt und Tritt
krok za krokiem Zug um Zug
to musi następować stopniowo, krok za krokiem das muss Zug um Zug erfolgen 〈gehen〉
przen dotrzymać kroku rozwojowi mit der Entwicklung Schritt halten
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
stopniowo
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
stopniowo
przysłówek

Słownik polsko-włoski PWN

stopniowo adv gradualmente
Słownik języka polskiego
Zobacz „stopniowo” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich