z czasem

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Termin „reprezentatywność związana
z czasem
” stosuje się w niniejszym przewodniku zamiast terminu „zakres związany z czasem” (ang. time-related coverage) stosowanego w ISO 14044.

“Time-related representativeness” is used throughout this Guide instead of the term “time-related coverage” used in ISO 14044.
Termin „reprezentatywność związana
z czasem
” stosuje się w niniejszym przewodniku zamiast terminu „zakres związany z czasem” (ang. time-related coverage) stosowanego w ISO 14044.

“Time-related representativeness” is used throughout this Guide instead of the term “time-related coverage” used in ISO 14044.

Termin „reprezentatywność związana
z czasem
” stosuje się w niniejszym przewodniku w miejsce terminu „zakres związany z czasem” (ang. time-related coverage) stosowanego w normie ISO ISO14044.

The term “time-related representativeness” is used throughout this Guide instead of “time-related coverage” used in ISO14044.
Termin „reprezentatywność związana
z czasem
” stosuje się w niniejszym przewodniku w miejsce terminu „zakres związany z czasem” (ang. time-related coverage) stosowanego w normie ISO ISO14044.

The term “time-related representativeness” is used throughout this Guide instead of “time-related coverage” used in ISO14044.

...w oparciu o najlepsze dostępne dane, zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, i
z czasem
stawka DEPBS była traktowana jako stopa subsydiowania.

In the original investigation the DEPBS subsidy amount was calculated on the basis of best information available in accordance with Article 28(1) of the basic Regulation and pro rata temporis the...
W pierwotnym dochodzeniu wartość subsydiów w ramach DEPBS obliczono w oparciu o najlepsze dostępne dane, zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, i
z czasem
stawka DEPBS była traktowana jako stopa subsydiowania.

In the original investigation the DEPBS subsidy amount was calculated on the basis of best information available in accordance with Article 28(1) of the basic Regulation and pro rata temporis the DEPBS rate was regarded as the corresponding subsidy rate.


Słownik polsko-niemiecki PWN

bieg m
Lauf m
z biegiem czasu mit der Zeit
z biegiem rzeki flussab- (wärts)
sport Wettlauf m, Rennen n
auto Gang m
(stopień przekładni) Gangstufe f
dźwignia zmiany biegów Ganghebel m
włączyć drugi bieg den zweiten Gang einschalten
w mieście nie używa się czwartego biegu in der Stadt lässt man die vierte Gangstufe ungenutzt
jechać na drugim biegu mit dem 〈im〉 zweiten Gang fahren
kolega m Kollege, Kamerad m
kolega szkolny 〈z czasów szkolnych〉 Schulkamerad m
płatny fällig, zahlbar
płatny w określonym czasie fällig
odsetki płatne są z końcem roku die Zinsen sind am Ende des Jahres fällig
(weksel) płatn za okazaniem zahlbar bei Sicht
termin m Termin m, Frist f
ustalony termin fester Termin
handl termin płatności Zahlungstermin m, Ziel n
umowa na określony termin 〈czas〉 ein Vertrag auf Zeit
dotrzymać terminu den Termin einhalten
przesunąć termin einen Termin verschieben
ustalić termin eine Frist bestimmen 〈festsetzen〉
termin upłynął z dniem... die Frist ist am... abgelaufen
wyznaczyć termin den Termin anberaumen 〈ansetzen〉
wyznaczyć ostateczny termin die allerletze Frist setzen
tęsknota f Sehnsucht f (za... nach...)
tęsknota za dobrymi, dawnymi czasami die Sehnsucht nach der guten alten Zeit
ginąć z tęsknoty za kimś 〈za czymś〉 vor Sehnsucht nach j-m 〈etw〉 vergehen
ogarnia 〈pot bierze〉 mnie tęsknota za... mich packt die Sehnsucht nach...
tęsknota za krajem Heimweh n

Słownik polsko-włoski PWN

brak m
scarsezza, mancanza f
brak żywności penuria di viveri
ciągły brak czasu la cronica mancanza di tempo
z braku czegoś in mancanza di qc
lacuna f
mieć braki w wykształceniu avere lacune nell’istruzione

Słownik polsko-rosyjski PWN

bieg
1 (człowieka, zwierzęcia) бег
2 (rzeki) течение
biegiem (w biegu) бегом
z biegiem czasu, z biegiem lat с течением времени
wygrywaćz kimś выигрывать у кого-н.
wygrywać na czasie выигрывать время
wysoki
1 высокий
2 (na ileś metrów itp.) высотой в что-н.
najwyższy (rangą, poziomem, stopniem) высший
najwyższy czas самое время
wysokiej jakości высококачественный
wyższy (np. szkoła) высший
z wysoka с высоты / свысока
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
Z
rzeczownik
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Z
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
Z-
rzeczownik

Przydatne zwroty

We are all thinking of you at this time. Please let me know if there is anything we can do.
Cały czas myślimy o Tobie. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

You are very much in our thoughts. Please let me know if there is anything we can do.
Myślami cały czas jesteśmy z Tobą. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

Słownik języka polskiego
Zobacz „z czasem” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich