z biegiem czasu

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Pomoc taka musi mieć charakter tymczasowy oraz – co jest zasadą ogólną – musi zostać wycofana
z biegiem czasu
, tak aby dość szybko doprowadzić do sytuacji, w której ceny będą odzwierciedlać koszty.

Such aid must be temporary and, as a general rule, must be abolished
over time
, so as to provide an incentive for prices to reflect costs reasonably rapidly.
Pomoc taka musi mieć charakter tymczasowy oraz – co jest zasadą ogólną – musi zostać wycofana
z biegiem czasu
, tak aby dość szybko doprowadzić do sytuacji, w której ceny będą odzwierciedlać koszty.

Such aid must be temporary and, as a general rule, must be abolished
over time
, so as to provide an incentive for prices to reflect costs reasonably rapidly.

Istnieją mocne dowody na to, że luka kapitałowa, która rozwinęła się
z biegiem czasu
, obecnie obejmuje zakres od 500000 GBP (700000 EUR) do 2 milionów GBP (2,9 miliona EUR).

There is strong evidence that the equity gap, which has evolved
over time
, now covers the GBP 500000 (EUR 700000) to GBP 2 million (EUR 2,9 million) range.
Istnieją mocne dowody na to, że luka kapitałowa, która rozwinęła się
z biegiem czasu
, obecnie obejmuje zakres od 500000 GBP (700000 EUR) do 2 milionów GBP (2,9 miliona EUR).

There is strong evidence that the equity gap, which has evolved
over time
, now covers the GBP 500000 (EUR 700000) to GBP 2 million (EUR 2,9 million) range.

...nie można przewidzieć z wystarczającą pewnością, że czynniki te nie ulegną znacznej zmianie
z biegiem czasu
, Komisja uznaje za właściwe ponowne zbadanie sytuacji najpóźniej w ciągu dwóch lat n

...with a sufficient degree of certainty that these factors will not change significantly in the
course
of
time
, the Commission considers it appropriate to re-examine the situation at the latest in
Ponieważ nie można przewidzieć z wystarczającą pewnością, że czynniki te nie ulegną znacznej zmianie
z biegiem czasu
, Komisja uznaje za właściwe ponowne zbadanie sytuacji najpóźniej w ciągu dwóch lat na podstawie uaktualnionych informacji.

Since it cannot be predicted with a sufficient degree of certainty that these factors will not change significantly in the
course
of
time
, the Commission considers it appropriate to re-examine the situation at the latest in two years’
time
on the basis of updated information.


Słownik polsko-niemiecki PWN

bieg m
Lauf m
z biegiem czasu mit der Zeit
z biegiem rzeki flussab- (wärts)
sport Wettlauf m, Rennen n
auto Gang m
(stopień przekładni) Gangstufe f
dźwignia zmiany biegów Ganghebel m
włączyć drugi bieg den zweiten Gang einschalten
w mieście nie używa się czwartego biegu in der Stadt lässt man die vierte Gangstufe ungenutzt
jechać na drugim biegu mit dem 〈im〉 zweiten Gang fahren

Słownik polsko-rosyjski PWN

bieg
1 (człowieka, zwierzęcia) бег
2 (rzeki) течение
biegiem (w biegu) бегом
z biegiem czasu, z biegiem lat с течением времени
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
Z
rzeczownik
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Z
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
Z-
rzeczownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „z biegiem czasu” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich