Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników serwisów internetowych WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony. W celu wyjaśnienia naszym Użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych Użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystania z usług oferowanych w ramach naszego serwisu internetowego.

I. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL?

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników (zwanym dalej Administratorem), jest „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapitał zakładowy/wniesiony: 4.250.606,00 złotych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pwn.pl lub korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

II. Jak chronimy dane osobowe Użytkowników?

Dla ochrony danych osobowych Użytkowników zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

III. Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy Użytkowników?

Rejestracja oraz aktualizacjach danych

W celu pełniejszego korzystania z treści i usług , warto dokonać rejestracji w naszym serwisie. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik podaje adres e-mail.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: rsjp@pwn.pl.

IV. Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu na WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL

WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL (serwer)

W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług serwisu. W tym celu SERWER

 • monitoruje adres IP, z którego łączy się Użytkownik,
 • zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach.

System WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.
System informatyczny, z którego korzysta WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

V. Bezpieczeństwo i ochrona danych

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 • Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pwn.pl;
 • W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wynika to wyraźnie z odrębnie złożonej zgody na udostępnienie;
 • Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody dane osobowe będą przechowywane przez okres [np. do czasu odwołania zgody, jeżeli nie ma możliwości wskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu zakończenia rekrutacji itp.);
 • Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

Polityka cookies

Odbiorcą informacji cookies jest Wydawnictwo Naukowe PWN, Yield Riser, jego Zaufani Partnerzy oraz podmioty zlecające Yield Riser realizację kampanii reklamowych, a także podmioty badające i zliczające te kampanie oraz iż dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych YieldRiser.

WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb),
 • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu, (jest to niezwykle przydatne dla Użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego),
 • tworzenia statystyk, (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron),
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom i zamiłowaniom.

System WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.
System informatyczny, z którego korzysta WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.
W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisu internetowego WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Niezależnie od powyższego informujemy, że WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL korzysta z technologii Google Analytics.

WWW.SJP.PWN.PL, WWW.ENCYKLOPEDIA.PWN.PL oraz WWW.TRANSLATICA.PL – kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: rsjp@pwn.pl.

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Dla urządzeń mobilnych:

Informacje o tym, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, są zamieszczone tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich