wypadek

Słownik polsko-angielski PWN

wypadek m. (nieszczęśliwy) accident; (zdarzenie) event
na wszelki wypadek just in case
w przeciwnym wypadku otherwise
nagły przym. (niespodziewany) sudden; (pilny) urgent
nagły wypadek emergency
ulec — ulegać cz.
ulec komuś/czemuś to yield to sb/sth
ulec wypadkowi to have an accident
zabezpieczenie n. protection; TECHN security device
zabezpieczenie na wypadek czegoś a precaution against sth

Słownik polsko-niemiecki PWN

wypadek m
Fall m
na wszelki wypadek auf jeden Fall
(nieszczęśliwy) tragiczny 〈śmiertelny〉 wypadek ein tragischer 〈tödlicher〉 Unfall
(drogowy) Verkehrsunfall m
(kraksa) Panne f
miejsce wypadku Unfallstelle f
mieć wypadek samochodowy eine Panne haben
ucieczka kierowcy z miejsca wypadku Fahrerflucht f
ubezpieczenie n Versicherung f
ubezpieczenie dobrowolne freiwillige Versicherung
ubezpieczenie obowiązkowe Pflichtversicherung
ubezpieczenie od kradzieży Diebstahlsversicherung f
ubezpieczenie na wypadek choroby Krankenversicherung f
ubezpieczenie od ognia Feuerversicherung f
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Unfallversicherung f
ubezpieczenie pojazdu samochodowego (casco) Versicherung von Kraftfahrzeugen, Kaskoversicherung f
składka na ubezpieczenie społeczne Beitrag zur Sozialversicherung
gorszy schlechter, schlimmer
tym gorzej desto schlimmer
zmieni(a)ć się na gorsze sich zum Schlimmen wenden
w najgorszym razie 〈pot wypadku〉 schlimmstenfalls
ulegać unterliegen (komuś j-m)
ulegać (nieszczęśliwemu) wypadkowi verunglücken
nie ulega wątpliwości es unterliegt keinem Zweifel
ulegać wpływom beeinflusst werden
wszelki jeder, jeglich
wszelkiego rodzaju allerlei
na wszelki wypadek auf jeden Fall
za wszelką cenę um jeden Preis
żaden kein
w żaden sposób auf keinerlei Weise, keineswegs
żaden z was keiner von euch
w żadnym wypadku keinesfalls
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wypadek
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
wypadek
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
wypadek
przymiotnik
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
wypadek

Materiały gramatyczne

wypad
wypadki chodzą po ludziach
accidents will happen (in the best regulated families)
dziad
nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku, dziadek się śmiał i tak samo miał
≈ you’ll be laughing on the other side of your face when the same thing happens to you

Under no circumstances must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu.

On no account must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków w żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu.

Be sure to take warm clothes with you.
Nie zapomnij zabrać ciepłych rzeczy.

Whatever you do, take warm clothes with you.
Na wszelki wypadek zabierz ciepłe rzeczy.

Francis told me of your accident. I sympathize with you having to go through such an experience, and I hope you will soon be on the mend.
Dowiedziałem się od Franka o Twoim wypadku. Bardzo mi przykro, że musiało Ci się to zdarzyć. Mam nadzieję, że wkrótce dojdziesz do siebie.

Przysłowia

wypad
wypadki chodzą po ludziach
accidents will happen (in the best regulated families)
dziad
nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku, dziadek się śmiał i tak samo miał
≈ you’ll be laughing on the other side of your face when the same thing happens to you

Przydatne zwroty

Under no circumstances must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu.

On no account must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków w żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu.

Be sure to take warm clothes with you.
Nie zapomnij zabrać ciepłych rzeczy.

Whatever you do, take warm clothes with you.
Na wszelki wypadek zabierz ciepłe rzeczy.

Francis told me of your accident. I sympathize with you having to go through such an experience, and I hope you will soon be on the mend.
Dowiedziałem się od Franka o Twoim wypadku. Bardzo mi przykro, że musiało Ci się to zdarzyć. Mam nadzieję, że wkrótce dojdziesz do siebie.

Słownik języka polskiego
Zobacz „wypadek” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich