wypadek

Słownik polsko-angielski PWN

wypadek m. (nieszczęśliwy) accident; (zdarzenie) event
na wszelki wypadek just in case
w przeciwnym wypadku otherwise

Translatica, kierunek polsko-angielski

wypadek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
accident;
event;
incident;
case;
crash;
instance;
casualty;
breakdown;
emergency;
otherwise;
doings;
doing;
luck;
wypadek bezurazowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → potential injury accident
wypadek budowlany rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → construction accident

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „wypadek” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

wypadek m
Fall m
na wszelki wypadek auf jeden Fall
(nieszczęśliwy) tragiczny 〈śmiertelny〉 wypadek ein tragischer 〈tödlicher〉 Unfall
(drogowy) Verkehrsunfall m
(kraksa) Panne f
miejsce wypadku Unfallstelle f
mieć wypadek samochodowy eine Panne haben
ucieczka kierowcy z miejsca wypadku Fahrerflucht f

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

wypadek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Ereignis;
Vorfall;
Unglück;
Fall;
Sache;
Kasus;
wypadek czasownik;
wypadek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;

Słownik polsko-włoski PWN

wypadek m
caso, evento m
na wypadek gdyby nel caso che, semmai (+ tryb łączący)
na wszelki wypadek per ogni evenienza
w przeciwnym wypadku altrimenti, sennò
w tym wypadku in questo caso
med nagły wypadek caso di emergenza f
(nieszczęśliwe wydarzenie) incidente, infortunio m

Słownik polsko-rosyjski PWN

wypadek
1 случай
2 (nieszczęście) несчастный случай
3 (wypadek uliczny; katastrofa) авария / катастрофа
na wypadek (na ewentualność) в случае
wypadek losowy несчастный случай
wypadki (wydarzenia) события

Translatica, kierunek angielsko-polski

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich