wypadek

 
Słownik polsko-angielski PWN
wypadek m. (nieszczęśliwy) accident; (zdarzenie) event
na wszelki wypadek just in case
w przeciwnym wypadku otherwise
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich