Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wypadek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Ereignis;
Vorfall;
Unglück;
Fall;
Sache;
Kasus;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich