niepowodzenie

Słownik polsko-angielski PWN

niepowodzenie n. failure

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...iż wydaje się, że wśród wszystkich respondentów jest pełna zgodność co do tego, że istnieje
niepowodzenie
rynku kapitału ryzyka, które utrudnia małym i średnim przedsiębiorstwom o wysokim pote

...that there appears to be full agreement among all respondents that there is a risk capital market
failure
that makes it difficult for SMEs with high growth potential to get funding.
Zjednoczone Królestwo stwierdza, iż wydaje się, że wśród wszystkich respondentów jest pełna zgodność co do tego, że istnieje
niepowodzenie
rynku kapitału ryzyka, które utrudnia małym i średnim przedsiębiorstwom o wysokim potencjale wzrostu otrzymywanie funduszy.

The UK concludes that there appears to be full agreement among all respondents that there is a risk capital market
failure
that makes it difficult for SMEs with high growth potential to get funding.

...CNECOP […] na to pozwala i w stosownym przypadku przedstawić nową dokumentację” lub „stwierdzić
niepowodzenie
negocjacji i rozpocząć procedurę zaproszenia do składania wniosków”.

...to the CNECOP permitted this, and a new file should where appropriate be presented, or the
failure
of the negotiations should be acknowledged and a tendering procedure should be launched.
W przypadku wydania przez CNECOP negatywnej opinii należy „wznowić negocjacje, jeżeli data przedłożenia sprawy CNECOP […] na to pozwala i w stosownym przypadku przedstawić nową dokumentację” lub „stwierdzić
niepowodzenie
negocjacji i rozpocząć procedurę zaproszenia do składania wniosków”.

Thus in the event of a negative opinion by the CNECOP, either the negotiations should be resumed, if the date for referral to the CNECOP permitted this, and a new file should where appropriate be presented, or the
failure
of the negotiations should be acknowledged and a tendering procedure should be launched.

W planie restrukturyzacji z 2009 r. przywołano
niepowodzenie
planu restrukturyzacji z 2006 r., który miał przywrócić rentowność stoczni, oraz wskazano przyczyny obecnych trudności finansowych stoczni.

The 2009 Restructuring Plan recalls the
failure
of the 2006 Restructuring Plan to restore viability to the yard and identifies the causes of the yard’s current financial difficulties.
W planie restrukturyzacji z 2009 r. przywołano
niepowodzenie
planu restrukturyzacji z 2006 r., który miał przywrócić rentowność stoczni, oraz wskazano przyczyny obecnych trudności finansowych stoczni.

The 2009 Restructuring Plan recalls the
failure
of the 2006 Restructuring Plan to restore viability to the yard and identifies the causes of the yard’s current financial difficulties.


Słownik polsko-niemiecki PWN

niepowodzenie n Misserfolg m, Fiasko n
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
niepowodzenie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
niepowodzenie
rzeczownik, rodzaj nijaki
przypadek niepowodzenia

Słownik polsko-włoski PWN

niepowodzenie n insuccesso, fiasco m
zakończyć się niepowodzeniem fallire

Słownik polsko-rosyjski PWN

niepowodzenie неудача

Przydatne zwroty

The failure of the project was a bitter disappointment for him.
Niepowodzenie projektu było dla niego dużym rozczarowaniem.

The failure of the project was a heavy blow for him.
Niepowodzenie projektu było dla niego ciężkim ciosem.

Słownik języka polskiego
Zobacz „niepowodzenie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich