Translatica, kierunek angielsko-polski
reverse rzeczownik;
rewers;
odwrotność książkowe, oficjalne;
porażka;
odwrót archaiczne;
bieg wsteczny motoryzacja;
awers;
nawrót;
wsteczny bieg finanse, prawo;
wsteczny motoryzacja, techniczny;
odwroty;
wyłóg;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich