maintenance
Słownik angielsko-polski PWN
maintenance [ˈmeɪntənəns Wymowa] rz. utrzymanie; konserwacja

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „maintenance” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN
maint. (maintenance) – remont, konserwacja, utrzymanie
R & M (repair and maintenance) – remont i utrzymanie
R.P.M (resale price maintenance) – podtrzymanie cen przy odsprzedaży towarów
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich