Translatica, kierunek polsko-angielski
oparcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
support medycyna, przenośne;
back;
backrest;
footing;
reliance;
rest medycyna;
backbone;
base;
armrest;
basis;
prop;
foothold;
abutment;
bolster techniczny;
mainstay;
anchorage;
crutch przenośne;
basing;
anchor;
bearing;
ground;
founding;
hold;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich