capacity
Słownik angielsko-polski PWN
capacity [kəˈpæsətɪ Wymowa] rz. pojemność; ładowność

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „capacity” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN
cap., Cap.:
a) (capacity) – pojemność, kubatura
b) (capital) – kapitał, pierwszorzędny, wyjątkowy
c) (capitalization) – kapitalizacja
c) (capitulum, chapter) – rozdział
Cap’y (capacity) – pojemność, kubatura
cc:
a) (carbon copy) – kopia przez kalkę
b) (cubic capacity) – pojemność 1 kubika (1 m3)
c) (current cost) – koszt bieżący
d) (customs clearance) – załatwienie formalności celnych (oclenie) klientów
d.w.c. (deadweight capacity) – nośność statku
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich