cc

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
cc:
a) (carbon copy) – kopia przez kalkę
b) (cubic capacity) – pojemność 1 kubika (1 m3)
c) (current cost) – koszt bieżący
d) (customs clearance) – załatwienie formalności celnych (oclenie) klientów
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich