lite
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
lite
przymiotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich