Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: lite
A claim stating that a product is ‘light’ or ‘
lite
’, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, shall follow the same conditions as those set for the term ‘reduced’; the claim...

Oświadczenie, że produkt jest „
lekki
” oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, musi spełniać takie same warunki jak te, które ustalono dla terminu „zmniejszona...
A claim stating that a product is ‘light’ or ‘
lite
’, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, shall follow the same conditions as those set for the term ‘reduced’; the claim shall also be accompanied by an indication of the characteristic(s) which make(s) the food ‘light’ or ‘lite’.

Oświadczenie, że produkt jest „
lekki
” oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, musi spełniać takie same warunki jak te, które ustalono dla terminu „zmniejszona zawartość”; oświadczeniu temu towarzyszy ponadto wskazanie na właściwość (właściwości), które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem „lekki”.

A claim stating that a product is ‘light’ or ‘
lite
’, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, shall follow the same conditions as those set for the term ‘reduced’; the claim...

Oświadczenie, że produkt jest „
lekki
”, oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, musi spełniać takie same warunki jak te, które ustalono dla terminu „zmniejszona...
A claim stating that a product is ‘light’ or ‘
lite
’, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, shall follow the same conditions as those set for the term ‘reduced’; the claim shall also be accompanied by an indication of the characteristic(s) which make(s) the food ‘light’ or ‘lite’.

Oświadczenie, że produkt jest „
lekki
”, oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, musi spełniać takie same warunki jak te, które ustalono dla terminu „zmniejszona zawartość”; oświadczeniu temu towarzyszy ponadto wskazanie na właściwość (właściwości), które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem „lekkim”.

The request was submitted by the Lighting Industry and Trade in Europe (‘
LITE
’) on behalf of producers and importers of CFL-i in the Community (‘the applicant’).

Wniosek złożył Lighting Industry and Trade in Europe („
LITE
”) w imieniu producentów i importerów CFL-i do Wspólnoty („Wnioskodawcą”).
The request was submitted by the Lighting Industry and Trade in Europe (‘
LITE
’) on behalf of producers and importers of CFL-i in the Community (‘the applicant’).

Wniosek złożył Lighting Industry and Trade in Europe („
LITE
”) w imieniu producentów i importerów CFL-i do Wspólnoty („Wnioskodawcą”).

The request has been lodged on 16 August 2004 by Lighting Industry and Trade in Europe (
LITE
) on behalf of producers and importers of CFL-i in the Community.

Wniosek został złożony dnia 16 sierpnia 2004 r. przez Lighting Industry and Trade in Europe (
LITE
), w imieniu producentów i importerów CFL Wspólnoty.
The request has been lodged on 16 August 2004 by Lighting Industry and Trade in Europe (
LITE
) on behalf of producers and importers of CFL-i in the Community.

Wniosek został złożony dnia 16 sierpnia 2004 r. przez Lighting Industry and Trade in Europe (
LITE
), w imieniu producentów i importerów CFL Wspólnoty.

LIGHT/
LITE

LEKKI
LIGHT/
LITE

LEKKI

LIGHT/
LITE

LEKKI
LIGHT/
LITE

LEKKI

...also be accompanied by an indication of the characteristic(s) which make(s) the food ‘light’ or ‘
lite
’.

...wskazanie na właściwość (właściwości), które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem „
lekki
”.
A claim stating that a product is ‘light’ or ‘lite’, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, shall follow the same conditions as those set for the term ‘reduced’; the claim shall also be accompanied by an indication of the characteristic(s) which make(s) the food ‘light’ or ‘
lite
’.

Oświadczenie, że produkt jest „lekki” oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, musi spełniać takie same warunki jak te, które ustalono dla terminu „zmniejszona zawartość”; oświadczeniu temu towarzyszy ponadto wskazanie na właściwość (właściwości), które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem „
lekki
”.

...also be accompanied by an indication of the characteristic(s) which make(s) the food ‘light’ or ‘
lite
’.

...wskazanie na właściwość (właściwości), które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem „
lekkim
”.
A claim stating that a product is ‘light’ or ‘lite’, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, shall follow the same conditions as those set for the term ‘reduced’; the claim shall also be accompanied by an indication of the characteristic(s) which make(s) the food ‘light’ or ‘
lite
’.

Oświadczenie, że produkt jest „lekki”, oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, musi spełniać takie same warunki jak te, które ustalono dla terminu „zmniejszona zawartość”; oświadczeniu temu towarzyszy ponadto wskazanie na właściwość (właściwości), które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem „
lekkim
”.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich