deal
Słownik angielsko-polski PWN
deal [diːl Wymowa]
1 cz. pch. (cios) wymierzać; (karty) rozdawać
2 cz. npch.
to deal in sth handlować czymś
3 rz. układ, umowa
a great deal of sth dużo czegoś
deal with cz. pch.
to deal with sth radzić sobie z czymś; zajmować się czymś
dealing [ˈdiːlɪŋ Wymowa] rz. handel
dealings interesy
dealt [delt Wymowa]deal 1, 2
Translatica, kierunek angielsko-polski
deal rzeczownik;
transakcja ekologia;
interes;
umowa;
rozdanie gry;
sprawa;
ilość;
rzecz;
bal budownictwo;
część ang. amerykańska;
dyl budownictwo;
układ;
handel;
tarcica;
zgoda;
dylowy;
deal czasownik;
rozdawać gry;
handlować finanse, handel;
rozdać gry;
zadawać przenośne;
wymierzać przenośne;
zajmować się finanse;
dotyczyć;
uporać;
zadać przenośne;
zajmować;
zająć;
wymierzyć przenośne;
obejść;
rozdawać karty techniczny;
dilować;
parać;
deal a blow czasownik;
palnąć;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „deal” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich