deal
Translatica, kierunek angielsko-polski
deal rzeczownik;
transakcja ekologia;
interes;
umowa;
rozdanie gry;
sprawa;
ilość;
rzecz;
bal budownictwo;
część ang. amerykańska;
dyl budownictwo;
układ;
handel;
tarcica;
zgoda;
dylowy;
deal czasownik;
rozdawać gry;
handlować finanse, handel;
rozdać gry;
zadawać przenośne;
wymierzać przenośne;
zajmować się finanse;
dotyczyć;
uporać;
zadać przenośne;
zajmować;
zająć;
wymierzyć przenośne;
obejść;
rozdawać karty techniczny;
dilować;
parać;
deal a blow czasownik;
palnąć;
deal a death blow czasownik; → dobijać
deal in czasownik; → prowadzić handel
deal out czasownik;
rozdzielać finanse;
rozdawać gry;
rozdać gry;
rozdzielić finanse;
wydać prawo;
deal with the problem czasownik;
uporać się z problemem książkowe, oficjalne;
radzić sobie z problemem ekonomia, prawo;
back deal rzeczownik; → opinka górnictwo
barter deal rzeczownik;
transakcja wymienna finanse, prawo;
transakcja kompensacyjna finanse, prawo;
transakcja barterowa finanse, prawo;
big deal rzeczownik; → wielka sprawa
big deal! zdanie;
wielka rzecz! potoczne, nieoficjalne;
wielkie rzeczy! potoczne, nieoficjalne, ironiczne;
business deal rzeczownik;
afera;
sprawa;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich