Translatica, kierunek polsko-angielski
rozdać czasownik, aspekt dokonany; zobacz też rozdawać
deal gry;
give away;
dispense;
hand out;
deal out gry;
give out;
dish out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich