Translatica, kierunek polsko-angielski
obdzielać czasownik, aspekt niedokonany;
deal;
share;
endow;
give out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich