Translatica, kierunek polsko-angielski
załatwić czasownik, aspekt dokonany;
settle;
arrange;
dispatch;
adjust;
fix potoczne, nieoficjalne;
organize;
disposal;
handle;
serve;
take care;
transact;
finish;
sort out potoczne, nieoficjalne;
dispatch;
deal;
process;
clobber potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich