Translatica, kierunek angielsko-polski
settlement rzeczownik;
osada archeologia, techniczny;
ugoda prawo;
osadnictwo książkowe, oficjalne;
kolonia;
ustalenie;
osiedle;
uregulowanie finanse;
zapłata;
uregulowanie rachunku finanse, prawo;
układ;
rozprawa;
kolonizacja historia;
siedlisko książkowe, oficjalne;
osiadanie chemia, budownictwo;
regulacja;
umowa;
kontrakt;
kompromis;
osadzanie się chemia;
sadyba;
grodzisko;
spłata;
rozrachunki finanse;
siedziba;
osiedlać;
sedymentacja chemia;
wioska;
osadzanie;
osiadać;
fundacja;
osadzać;
spłacenie finanse;
osiedlić;
osiadanie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich