Translatica, kierunek angielsko-polski
take care czasownik;
dbać;
uważać;
zadbać;
patrzeć;
szanować;
zajmować;
piastować książkowe, oficjalne;
pilnować;
starać;
czuwać;
zająć;
zabiegać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich