Translatica, kierunek polsko-angielski
niańczyć czasownik, aspekt niedokonany;
nurse;
dandle;
take care;
nanny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich