Translatica, kierunek polsko-angielski
troszczyć czasownik, aspekt niedokonany;
care;
worry;
take care;
trouble;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich