Translatica, kierunek polsko-angielski
wydajność rzeczownik, rodzaj żeński;
efficiency nauki ścisłe, informatyka;
productivity rolnictwo;
capacity informatyka;
output finanse, przemysł, handel, mechanika;
performance rolnictwo, techniczny;
yield techniczny;
throughput przemysł;
turnout;
yielding;
outturn;
discharge inżynieria lądowa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich