Translatica, kierunek polsko-angielski
umiejętność rzeczownik, rodzaj żeński;
skill książkowe, oficjalne;
ability książkowe, oficjalne;
craft;
art;
expertise;
talent;
know-how;
skills;
technique;
accomplishment książkowe, oficjalne;
aptitude;
skill;
trick;
science;
capacity;
literacy;
facility;
prowess;
expertise;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich