Translatica, kierunek polsko-angielski
wydolność rzeczownik, rodzaj żeński;
efficiency techniczny;
capability nauki ścisłe;
capacity;
viability;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich