Translatica, kierunek polsko-angielski
kompetencja rzeczownik, rodzaj żeński;
competence książkowe, oficjalne;
ability;
authority książkowe, oficjalne;
province;
capacity;
power;
scope;
sphere;
province;
conusance;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich