wypadek
Słownik polsko-rosyjski PWN
wypadek
1 случай
2 (nieszczęście) несчастный случай
3 (wypadek uliczny; katastrofa) авария / катастрофа
na wypadek (na ewentualność) в случае
wypadek losowy несчастный случай
wypadki (wydarzenia) события
przeciwny противоположный
być przeciwnym czemuś быть против чего-н.
przeciwnie напротив / наоборот
przeciwny wiatr встречный ветер
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku в противном случае
ulec
1 (namowom, pokusie itp.) поддаться
2 (ustąpić komuś) уступить
3 (zostać pobitym, zwyciężonym) быть побеждённым кем-н.
4 (przegrać) проиграть
ktoś uległ wypadkowi с кем-н. произошёл несчастный случай
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich