w żadnym wypadku

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być
w żadnym wypadku
upływać później niż z datą przekazania przez Agencję zgłoszenia zastrzeżeń, o którym mowa w art. 7.

The time-limit provided for in paragraph 1 shall
in no case
expire later than the date on which the Agency notifies the statement of objections provided for in Article 7.
Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być
w żadnym wypadku
upływać później niż z datą przekazania przez Agencję zgłoszenia zastrzeżeń, o którym mowa w art. 7.

The time-limit provided for in paragraph 1 shall
in no case
expire later than the date on which the Agency notifies the statement of objections provided for in Article 7.

...go ustawić we wszystkich możliwych położeniach. Jednakże powierzchnia oporowa próbnika nie może
w żadnym wypadku
przechodzić przez otwór w obudowie.

If it partly or fully penetrates, it is placed in every possible position, but
in no case
shall the stop face fully penetrate through the opening.
Jeżeli próbnik wchodzi częściowo lub całkowicie, to należy go ustawić we wszystkich możliwych położeniach. Jednakże powierzchnia oporowa próbnika nie może
w żadnym wypadku
przechodzić przez otwór w obudowie.

If it partly or fully penetrates, it is placed in every possible position, but
in no case
shall the stop face fully penetrate through the opening.

...go ustawić we wszystkich możliwych położeniach. Powierzchnia oporowa próbnika nie może jednak
w żadnym wypadku
przechodzić przez otwór w obudowie.

If it partly or fully penetrates, it is placed in every possible position, but
in no case
shall the stop face fully penetrate through the opening.
Jeżeli próbnik wchodzi częściowo lub całkowicie, to należy go ustawić we wszystkich możliwych położeniach. Powierzchnia oporowa próbnika nie może jednak
w żadnym wypadku
przechodzić przez otwór w obudowie.

If it partly or fully penetrates, it is placed in every possible position, but
in no case
shall the stop face fully penetrate through the opening.


Słownik polsko-niemiecki PWN

żaden kein
w żaden sposób auf keinerlei Weise, keineswegs
żaden z was keiner von euch
w żadnym wypadku keinesfalls
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
w
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
W
rzeczownik, rodzaj nijaki

Przydatne zwroty

Under no circumstances must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu.

On no account must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków w żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu.

Słownik języka polskiego
Zobacz „w żadnym wypadku” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich