na wszelki wypadek

Słownik polsko-angielski PWN

wypadek m. (nieszczęśliwy) accident; (zdarzenie) event
na wszelki wypadek just in case
w przeciwnym wypadku otherwise

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Na wszelki wypadek
Belgia wskazała, że jedyną różnicę w stosunku do systemu zatwierdzonego przez Komisję w decyzji N 9/05 i N 10/05 stanowi indeksacja kwoty rekompensaty, która wzrosła z 10,70 EUR do...

For reference, Belgium states that the only difference between its system and that approved by the Commission in decision N 9/05 and N 10/05 was the indexation of the fee which increased from EUR...
Na wszelki wypadek
Belgia wskazała, że jedyną różnicę w stosunku do systemu zatwierdzonego przez Komisję w decyzji N 9/05 i N 10/05 stanowi indeksacja kwoty rekompensaty, która wzrosła z 10,70 EUR do 11,07 EUR.

For reference, Belgium states that the only difference between its system and that approved by the Commission in decision N 9/05 and N 10/05 was the indexation of the fee which increased from EUR 10,70 to EUR 11,07.

Na wszelki wypadek
Komisja zakłada, że chodzi o wartość księgową.

To err on the side
of caution, the Commission took it to be the book value.
Na wszelki wypadek
Komisja zakłada, że chodzi o wartość księgową.

To err on the side
of caution, the Commission took it to be the book value.

Wartość prawdopodobieństwa może nie być dokładna, ponieważ często
na wszelki wypadek
przyjmuje się ich mniej korzystną wartość, aby zapewnić wysoki poziom ochrony.

Probability values are estimations which may not be totally accurate, as they often
err on
the ‘
safe’ side
in order to ensure a high level of protection.
Wartość prawdopodobieństwa może nie być dokładna, ponieważ często
na wszelki wypadek
przyjmuje się ich mniej korzystną wartość, aby zapewnić wysoki poziom ochrony.

Probability values are estimations which may not be totally accurate, as they often
err on
the ‘
safe’ side
in order to ensure a high level of protection.


Słownik polsko-niemiecki PWN

wypadek m
Fall m
na wszelki wypadek auf jeden Fall
(nieszczęśliwy) tragiczny 〈śmiertelny〉 wypadek ein tragischer 〈tödlicher〉 Unfall
(drogowy) Verkehrsunfall m
(kraksa) Panne f
miejsce wypadku Unfallstelle f
mieć wypadek samochodowy eine Panne haben
ucieczka kierowcy z miejsca wypadku Fahrerflucht f
wszelki jeder, jeglich
wszelkiego rodzaju allerlei
na wszelki wypadek auf jeden Fall
za wszelką cenę um jeden Preis

Słownik polsko-włoski PWN

wypadek m
caso, evento m
na wypadek gdyby nel caso che, semmai (+ tryb łączący)
na wszelki wypadek per ogni evenienza
w przeciwnym wypadku altrimenti, sennò
w tym wypadku in questo caso
med nagły wypadek caso di emergenza f
(nieszczęśliwe wydarzenie) incidente, infortunio m
wszelki adj ogni, qualsiasi inv
wszelkimi środkami con ogni mezzo
za wszelką cenę a tutti i costi
na wszelki wypadek per ogni evenienza
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
wypadek
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
na
wykrzyknienie
, oj

Przydatne zwroty

Auf alle Fälle

(bez wątpienia) Na pewno; (przewidując wszelkie możliwe okoliczności) na wszelki wypadek książk.

Be sure to take warm clothes with you.
Nie zapomnij zabrać ciepłych rzeczy.

Whatever you do, take warm clothes with you.
Na wszelki wypadek zabierz ciepłe rzeczy.

Słownik języka polskiego
Zobacz „na wszelki wypadek” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich