wypadek

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
wypadek m
Fall m
na wszelki wypadek auf jeden Fall
(nieszczęśliwy) tragiczny 〈śmiertelny〉 wypadek ein tragischer 〈tödlicher〉 Unfall
(drogowy) Verkehrsunfall m
(kraksa) Panne f
miejsce wypadku Unfallstelle f
mieć wypadek samochodowy eine Panne haben
ucieczka kierowcy z miejsca wypadku Fahrerflucht f
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich