w razie czego

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...wyrobami nieceramicznymi (takimi jak wyroby włókiennicze na prezenty), tym samym zwracając się
w razie czego
do swoich typowych partnerów biznesowych, o których mowa powyżej.

...hand, the statements of these importers seem to contradict those points in their representations
where
they suggest that they might replace ceramic items by non-ceramic ones (like textiles for gift
Z jednej strony, twierdzenia tych importerów zdają się być sprzeczne z tymi fragmentami ich oświadczeń, w których zaznaczają, że mogą zastąpić ceramiczne wyroby wyrobami nieceramicznymi (takimi jak wyroby włókiennicze na prezenty), tym samym zwracając się
w razie czego
do swoich typowych partnerów biznesowych, o których mowa powyżej.

On the one hand, the statements of these importers seem to contradict those points in their representations
where
they suggest that they might replace ceramic items by non-ceramic ones (like textiles for gifts), thus resorting
in any case
to their usual business partners referred to above.

Słownik polsko-niemiecki PWN

tydzień m Woche f
w tym tygodniu diese Woche, in dieser Woche
co tydzień jede Woche
raz na tydzień einmal wöchentlich, einmal in der Woche
od dziś za tydzień heute über acht Tage
trzydniowy tydzień pracy Dreitagewoche f

Słownik polsko-rosyjski PWN

raz раз
na raz сразу
na razie пока что / пока
od razu
1 сразу
2 (natychmiast) тотчас / тут же
po raz pierwszy (pierwszy raz, nigdy przedtem) впервые
raz na zawsze раз и навсегда
razem
1 (wspólnie; w jednym miejscu, w całości) вместе
2 (w sumie: o liczbie rzeczy) всего
3 (w sumie: o liczbie osób) всех
4 (w sumie: słowo pisane pod kolumną dodawanych liczb) итого
ileś razy
1 (dwa, trzy itp. razy więcej, mniej, szybciej itp.: w porównaniach) в ... раза / в ... раз
dwa razy mniej в два раза меньше
pięć razy więcej в пять раз больше
2 (21 razy 5, 100 razy 5 itp.: w mnożeniu) умножить на
sto razy sto сто умножить на сто
ileś razy tyle, co (ktoś, coś) ... раз больше чем
tym razem на этот раз
w razie potrzeby в случае надоб-ности
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
w
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
W
rzeczownik, rodzaj nijaki
Słownik języka polskiego
Zobacz „w razie czego” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich