wydarzenie

Słownik polsko-angielski PWN

wydarzenie n. event
sprzed przyim.
wydarzenia sprzed roku events from a year ago
gazeta sprzed tygodnia a week-old newspaper

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

W przypadku gdy na ważne
wydarzenie
składa się więcej niż jedno odrębne wydarzenie, każde z nich uznaje się za ważne wydarzenie.

Where major
events
consist of more than one individual event, each event shall be considered to be a major event.
W przypadku gdy na ważne
wydarzenie
składa się więcej niż jedno odrębne wydarzenie, każde z nich uznaje się za ważne wydarzenie.

Where major
events
consist of more than one individual event, each event shall be considered to be a major event.

jeżeli na
wydarzenie
składa się kilka elementów odbywających się jednocześnie.

the
event
comprises several elements taking place simultaneously. § 2.
jeżeli na
wydarzenie
składa się kilka elementów odbywających się jednocześnie.

the
event
comprises several elements taking place simultaneously. § 2.

jeżeli na
wydarzenie
składa się kilka elementów odbywających się jednocześnie.

if the
event
comprises several elements taking place simultaneously.
jeżeli na
wydarzenie
składa się kilka elementów odbywających się jednocześnie.

if the
event
comprises several elements taking place simultaneously.


Słownik polsko-niemiecki PWN

wydarzenie n Ereignis n, Vorfall m
wydarzenia dnia Tagesgeschehen n, Geschehnisse des Tages
miłe 〈smutne〉 wydarzenia freudige 〈traurige〉 Ereignisse
śledzić
spähen (kogoś nach j -m), nachspähen (j-m)
(obserwować) verfolgen
śledzić grę 〈przebieg wydarzeń〉 ein Spiel 〈den Verlauf der Ereignisse〉 verfolgen
śledzić z zainteresowaniem wydarzenia w WNP das Geschehen in der GUS interessiert verfolgen
(inwigilować)pot beschatten
świadek m
Zeuge m
(kobieta) Zeugin f
świadek naoczny Augenzeuge m
(żyjący) świadek wydarzeń Zeitzeuge m
być świadkiem czegoś (sceny, wydarzenia) Zeuge von etw sein
świadkowie wydarzeń spotykają się 〈zeznają, relacjonują〉 die Zeitzeugen treffen sich zusammen 〈aussagen, berichten〉
dokumentalny:
film dokumentalny Dokumentarfilm m
film dokumentalny przedstawia rzeczywiste wydarzenia ein Dokumentarfilm bietet tatsächliche Begebenheiten dar
dynamika f Dynamik f
przyspieszona dynamika produkcji 〈rozwoju politycznych wydarzeń〉 beschleunigte Dynamik der Produktion 〈der politischen Ereignisse〉
epokowy epochal, epochemachend
epokowe odkrycia 〈wydarzenia〉 epochemachende Entdeckungen 〈Ereignisse〉
lawina f Lawine f
lawina śnieżna Schneelawine f
zginąć pod lawiną unter Lawinen begraben werden
przen lawin wydarzeń eine Lawine von Ereignissen
przyglądać się
zusehen, zuschauen
(bacznie) betrachten (czemuś etw)
przyglądać się się uważnie 〈bezradnie〉 wydarzeniom den Vorgängen aufmerksam 〈hilflos〉 zusehen
przyglądać się się meczowi beim Wettspiel zusehen
telewizja f Fernsehen n
telewizja kablowa Kabelfernsehen n
telewizja kolorowa Farbfernsehen n
telewizja prywatna Privatfernsehen n
oglądać telewizję fernsehen
wystąpić w telewizji im Fernsehen auftreten
film wyświetlany jest 〈pot leci〉 w telewizji der Film wird im Fernsehen gezeigt
telewizja przekazuje wydarzenia dnia das Fernsehen verbreitet die Ereignisse des Tages
jest dziś coś ciekawego w telewizji? gibt es heute was Interessantes im Fernsehen?
tok m
Gang m
(przebieg) Verlauf m
tok 〈przebieg〉 wydarzeń der Verlauf der Ereignisse
być w toku im Gange sein
katastrofa f
Katastrophe f
Unglück n
katastrofa ekologiczna Umweltkatastrophe f, ökologische Katastrophe
katastrofa kolejowa Eisenbahnkatastrophe f
katastrofa samochodowa Autounfall m
wydarzyła się katastrofa es kam zu einer Katastrophe

Słownik polsko-włoski PWN

wydarzenie n avvenimento m
wydarzyć, wydarzać się v succedere, accadere
godny adj degno (czegoś – di qc)
godny podziwu ammirevole
wydarzenie godne uwagi un avvenimento notevole

Słownik polsko-rosyjski PWN

wydarzenie событие
znaczenie значение
coś o jakimś znaczeniu како-го-н. значения
wydarzenie o światowym znaczeniu событие мирового значения
Słownik języka polskiego
Zobacz „wydarzenie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich