w wypadku

Słownik polsko-angielski PWN

wypadek m. (nieszczęśliwy) accident; (zdarzenie) event
na wszelki wypadek just in case
w przeciwnym wypadku otherwise

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

W wypadku
wywozu, który ma podlegać uproszczonej procedurze wydawania zezwoleń na wywóz, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 111/2005 i art. 25, 26 i 27 niniejszego rozporządzenia,...

In
the
case
of exports intended for the simplified export authorisation procedure referred to in Article 19 of Regulation (EC) No 111/2005 and Articles 25, 26 and 27 of this Regulation, the competent...
W wypadku
wywozu, który ma podlegać uproszczonej procedurze wydawania zezwoleń na wywóz, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 111/2005 i art. 25, 26 i 27 niniejszego rozporządzenia, właściwe organy mogą przesłać uproszczone powiadomienie przed wywozem dotyczące kilku transakcji wywozowych dokonywanych we wskazanym okresie sześciu albo dwunastu miesięcy.

In
the
case
of exports intended for the simplified export authorisation procedure referred to in Article 19 of Regulation (EC) No 111/2005 and Articles 25, 26 and 27 of this Regulation, the competent authorities may send a simplified pre-export notification covering several export operations carried out within a specific time period of either 6 or 12 months.

Należy zatem uznać Constanta jako miejsce obliczenia kosztów transportu, które mogą być zwracane
w wypadku
wywozu.

...to include Constanta as a place for the calculation of the transport costs that can be reimbursed
in
the
case
of export.
Należy zatem uznać Constanta jako miejsce obliczenia kosztów transportu, które mogą być zwracane
w wypadku
wywozu.

It is therefore necessary to include Constanta as a place for the calculation of the transport costs that can be reimbursed
in
the
case
of export.

W wypadku
tekstu ostatecznego proszę podać, czy tekst ten zawiera przepis stanowiący, iż pomoc może być udzielona wyłącznie po jej zatwierdzeniu przez Komisję (klauzula zawieszająca)?

In case
of a final text, does the final text contain a clause whereby the aid granting body can only grant after the Commission has cleared the aid (stand still clause)?
W wypadku
tekstu ostatecznego proszę podać, czy tekst ten zawiera przepis stanowiący, iż pomoc może być udzielona wyłącznie po jej zatwierdzeniu przez Komisję (klauzula zawieszająca)?

In case
of a final text, does the final text contain a clause whereby the aid granting body can only grant after the Commission has cleared the aid (stand still clause)?


Słownik polsko-niemiecki PWN

żaden kein
w żaden sposób auf keinerlei Weise, keineswegs
żaden z was keiner von euch
w żadnym wypadku keinesfalls
gorszy schlechter, schlimmer
tym gorzej desto schlimmer
zmieni(a)ć się na gorsze sich zum Schlimmen wenden
w najgorszym razie 〈pot wypadku〉 schlimmstenfalls

Słownik polsko-włoski PWN

wypadek m
caso, evento m
na wypadek gdyby nel caso che, semmai (+ tryb łączący)
na wszelki wypadek per ogni evenienza
w przeciwnym wypadku altrimenti, sennò
w tym wypadku in questo caso
med nagły wypadek caso di emergenza f
(nieszczęśliwe wydarzenie) incidente, infortunio m

Słownik polsko-rosyjski PWN

przeciwny противоположный
być przeciwnym czemuś быть против чего-н.
przeciwnie напротив / наоборот
przeciwny wiatr встречный ветер
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku в противном случае
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
w
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
W
rzeczownik, rodzaj nijaki

Przydatne zwroty

Under no circumstances must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu.

On no account must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków w żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu.

Słownik języka polskiego
Zobacz „w wypadku” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich