inaczej

Słownik polsko-angielski PWN

inaczej
1 zaim. differently, another way
tak czy inaczej anyway, in any event
inaczej mówiąc... in other words...
2 spój. (w przeciwnym razie) otherwise, or (else)
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
inaczej
spójnik
Podobne hasła w języku polskim:
inaczej
przysłówek
chyba że inaczej określić

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...3 porozumienia stanowi, że „postanowienia niniejszego Porozumienia stosują się, chyba że ustalono
inaczej
, tylko do: a) produktów objętych rozdziałami 25–97 Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i...

Article 8(3) of the Agreement provides that ‘unless
otherwise
specified, the provisions of this Agreement shall apply only to: (a) products falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonized...
Artykuł 8 ust. 3 porozumienia stanowi, że „postanowienia niniejszego Porozumienia stosują się, chyba że ustalono
inaczej
, tylko do: a) produktów objętych rozdziałami 25–97 Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, z wyłączeniem produktów wymienionych w protokole 2; b) produktów wyszczególnionych w protokole 3, podlegających szczególnym uzgodnieniom określonym w tym protokole”.

Article 8(3) of the Agreement provides that ‘unless
otherwise
specified, the provisions of this Agreement shall apply only to: (a) products falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonized Commodity Description and Coding System, excluding the products listed in Protocol 2; (b) products specified in Protocol 3, subject to the specific arrangements set out in that Protocol’.

...3 Porozumienia stanowi: „Postanowienia niniejszego Porozumienia stosują się, chyba że ustalono
inaczej
, tylko do: a) produktów objętych rozdziałami 25–97 Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kod

Article 8(3) of the Agreement provides that‘unless
otherwise
specified, the provisions of this Agreement shall apply only to: (a) products falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonized Commodity...
Artykuł 8 ust. 3 Porozumienia stanowi: „Postanowienia niniejszego Porozumienia stosują się, chyba że ustalono
inaczej
, tylko do: a) produktów objętych rozdziałami 25–97 Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, z wyłączeniem produktów wymienionych w protokole 2; b) produktów wyszczególnionych w protokole 3, podlegających szczególnym uzgodnieniom określonym w tym protokole”.

Article 8(3) of the Agreement provides that‘unless
otherwise
specified, the provisions of this Agreement shall apply only to: (a) products falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonized Commodity Description and Coding System, excluding the products listed in Protocol 2; (b) products specified in Protocol 3, subject to the specific arrangements set out in that Protocol’.

„Postanowienia niniejszego Porozumienia stosują się, chyba że ustalono
inaczej
, tylko do:

‘Unless
otherwise specified
, the provisions of this Agreement shall apply only to:
„Postanowienia niniejszego Porozumienia stosują się, chyba że ustalono
inaczej
, tylko do:

‘Unless
otherwise specified
, the provisions of this Agreement shall apply only to:


Słownik polsko-niemiecki PWN

inaczej
anders
teraz jest wszystko inaczej jetzt ist alles anders
(w przeciwnym wypadku) sonst
chyba
wohl
chyba nie może być inaczej es kann kaum anders sein
chyba, że... es sei denn, dass...
(zapewne) wohl
chyba nie będzie miała ochoty sie wird wohl keine Lust haben
no chyba! na klar! sicher!
iść
gehen
(film, interesy) laufen
iść na spacer spazierengehen
iść pieszo zu Fuß gehen
ceny idą w górę die Preise steigen
znów wszystko idzie dobrze 〈pomyślnie〉 es geht weiter aufwärts
pot nie idzie 〈nie można〉 inaczej es geht nicht anders
przen pójść w czyjeś ślady in j-s Fußstapfen treten

Słownik polsko-włoski PWN

inaczej adv
(w inny sposób) diversamente, in un modo diverso
(w przeciwnym razie) altrimenti, se no
tak czy inaczej in ogni modo

Słownik polsko-rosyjski PWN

inaczej
1 иначе
2 (czyli) или
bo inaczej (w przeciwnym razie) а то

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

oświadcza, że – jeśli wyraźnie nie określono
inaczej
– produkty te mają … [2] Origin of products to be indicated.

oświadcza, że – jeśli wyraźnie nie określono
inaczej
– produkty te mają … [2] Należy wskazać pochodzenie produktu.
oświadcza, że – jeśli wyraźnie nie określono
inaczej
– produkty te mają … [2] Origin of products to be indicated.

oświadcza, że – jeśli wyraźnie nie określono
inaczej
– produkty te mają … [2] Należy wskazać pochodzenie produktu.

Słownik języka polskiego
Zobacz „inaczej” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich