dla pewności
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
dla
przyimek
Podobne hasła w języku polskim:
pewność

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

informacje te mają charakter potwierdzający, a ich złożenie jest wymagane
dla pewności
podejmowanej decyzji.

the information is considered to be confirmatory in nature, as required to
increase confidence
in the decision.
informacje te mają charakter potwierdzający, a ich złożenie jest wymagane
dla pewności
podejmowanej decyzji.

the information is considered to be confirmatory in nature, as required to
increase confidence
in the decision.

...ciągłości działań statystycznych przewidzianych w ESS na cały rok kalendarzowy 2013, oraz
dla pewności
prawnej, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania i po

In order to ensure the continuity of statistical operations under the ESS
for
the entire calendar year of 2013, and
for
the purpose of legal
certainty
, this Regulation should enter into force on the...
W celu zapewnienia ciągłości działań statystycznych przewidzianych w ESS na cały rok kalendarzowy 2013, oraz
dla pewności
prawnej, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania i powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2013 r. Data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia powinna w szczególności służyć uzasadnieniu wypłat na rzecz personelu kontraktowego, jak również wszystkich działań podejmowanych na podstawie programu.

In order to ensure the continuity of statistical operations under the ESS
for
the entire calendar year of 2013, and
for
the purpose of legal
certainty
, this Regulation should enter into force on the day of its publication and should apply from 1 January 2013. The date of application of this Regulation should, in particular, serve to justify payments to contract staff as well as all activities under the programme.

Formularz wykorzystuje się również w przypadku zgłaszania Urzędowi środka niestanowiącego pomocy
dla pewności
prawnej.

It shall also be used when a non-aid measure is notified to the Authority
for reasons
of legal
certainty
.
Formularz wykorzystuje się również w przypadku zgłaszania Urzędowi środka niestanowiącego pomocy
dla pewności
prawnej.

It shall also be used when a non-aid measure is notified to the Authority
for reasons
of legal
certainty
.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dla pewności
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
dla
dla

Słownik polsko-rosyjski PWN

pewność
1 (czegoś) уверенность в чём-н.
2 (niezawodność) надёжность
3 (wiarygodność) достоверность
4 (bezpieczeństwo) безопасность
5 (gwarancja, uzasadnienie) гарантия
dla pewności (na wszelki wypadek) на всякий случай
mieć pewność czegoś быть уверенным в чём-н.
nie ma pewności (nie wiadomo) неизвестно
pewność siebie
1 самоуверенность
2 (przekonanie o własnej zaradności) уверенность в себе;
z pewnością
1 (na pewno) наверно / наверное / наверняка
2 (z całą pewnością) безусловно
Słownik języka polskiego
Zobacz „dla pewności” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich