w żadnym razie

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Informacja ta nie jest sprzeczna z ustawą, ponieważ ustawa nie przewiduje
w żadnym razie
, aby w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa La Poste państwo miało przejąć jego zobowiązania finansowe,...

Such a notification is not against the law since the law
in no way
provides that
in
the
event
of La Poste’s insolvency, the State should replace the undertaking financially in order to pay its debts.
Informacja ta nie jest sprzeczna z ustawą, ponieważ ustawa nie przewiduje
w żadnym razie
, aby w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa La Poste państwo miało przejąć jego zobowiązania finansowe, spłacając długi przedsiębiorstwa.

Such a notification is not against the law since the law
in no way
provides that
in
the
event
of La Poste’s insolvency, the State should replace the undertaking financially in order to pay its debts.

Głębokość studzienek nie może być
w żadnym razie
większa od wysokości dna podwójnego w osi symetrii, zmniejszonej o 460 mm; studzienki nie mogą również sięgać poniżej poziomej płaszczyzny określonej...

The depth of the well shall
in no case
be more than the depth less 460 mm of the double bottom at the centreline, nor shall the well extend below the horizontal plane referred to in paragraph .2.
Głębokość studzienek nie może być
w żadnym razie
większa od wysokości dna podwójnego w osi symetrii, zmniejszonej o 460 mm; studzienki nie mogą również sięgać poniżej poziomej płaszczyzny określonej w ust. .2.

The depth of the well shall
in no case
be more than the depth less 460 mm of the double bottom at the centreline, nor shall the well extend below the horizontal plane referred to in paragraph .2.

Głębokość studzienek nie może być
w żadnym razie
większa od wysokości podwójnego dna w osi symetrii, zmniejszonej o 460 mm; studzienki nie mogą również sięgać niżej poziomej płaszczyzny określonej w...

The depth of the well shall
in no case
be more than the depth less 460 mm of the double bottom at the centreline, nor shall the well extend below the horizontal plane referred to in paragraph .2.
Głębokość studzienek nie może być
w żadnym razie
większa od wysokości podwójnego dna w osi symetrii, zmniejszonej o 460 mm; studzienki nie mogą również sięgać niżej poziomej płaszczyzny określonej w pkt .2.

The depth of the well shall
in no case
be more than the depth less 460 mm of the double bottom at the centreline, nor shall the well extend below the horizontal plane referred to in paragraph .2.


Słownik polsko-rosyjski PWN

żaden
1 никакой
2 (ani jeden) ни один
pod żadnym pozorem ни под каким видом
w żaden sposób никак
w żadnym razie ни в коем случае
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
w
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
W
rzeczownik, rodzaj nijaki
Słownik języka polskiego
Zobacz „w żadnym razie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich