na wypadek

Słownik polsko-angielski PWN

wypadek m. (nieszczęśliwy) accident; (zdarzenie) event
na wszelki wypadek just in case
w przeciwnym wypadku otherwise
zabezpieczenie n. protection; TECHN security device
zabezpieczenie na wypadek czegoś a precaution against sth

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Środki
na wypadek
ewakuacji

Means
for
emergency evacuation
Środki
na wypadek
ewakuacji

Means
for
emergency evacuation

Środki
na wypadek
ewakuacji

Means
for
emergency evacuation
Środki
na wypadek
ewakuacji

Means
for
emergency evacuation

Środki
na wypadek
ewakuacji

Means
for
emergency evacuation
Środki
na wypadek
ewakuacji

Means
for
emergency evacuation


Słownik polsko-niemiecki PWN

wypadek m
Fall m
na wszelki wypadek auf jeden Fall
(nieszczęśliwy) tragiczny 〈śmiertelny〉 wypadek ein tragischer 〈tödlicher〉 Unfall
(drogowy) Verkehrsunfall m
(kraksa) Panne f
miejsce wypadku Unfallstelle f
mieć wypadek samochodowy eine Panne haben
ucieczka kierowcy z miejsca wypadku Fahrerflucht f
ubezpieczenie n Versicherung f
ubezpieczenie dobrowolne freiwillige Versicherung
ubezpieczenie obowiązkowe Pflichtversicherung
ubezpieczenie od kradzieży Diebstahlsversicherung f
ubezpieczenie na wypadek choroby Krankenversicherung f
ubezpieczenie od ognia Feuerversicherung f
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Unfallversicherung f
ubezpieczenie pojazdu samochodowego (casco) Versicherung von Kraftfahrzeugen, Kaskoversicherung f
składka na ubezpieczenie społeczne Beitrag zur Sozialversicherung
gorszy schlechter, schlimmer
tym gorzej desto schlimmer
zmieni(a)ć się na gorsze sich zum Schlimmen wenden
w najgorszym razie 〈pot wypadku〉 schlimmstenfalls
wszelki jeder, jeglich
wszelkiego rodzaju allerlei
na wszelki wypadek auf jeden Fall
za wszelką cenę um jeden Preis

Słownik polsko-włoski PWN

wypadek m
caso, evento m
na wypadek gdyby nel caso che, semmai (+ tryb łączący)
na wszelki wypadek per ogni evenienza
w przeciwnym wypadku altrimenti, sennò
w tym wypadku in questo caso
med nagły wypadek caso di emergenza f
(nieszczęśliwe wydarzenie) incidente, infortunio m
wszelki adj ogni, qualsiasi inv
wszelkimi środkami con ogni mezzo
za wszelką cenę a tutti i costi
na wszelki wypadek per ogni evenienza

Słownik polsko-rosyjski PWN

wypadek
1 случай
2 (nieszczęście) несчастный случай
3 (wypadek uliczny; katastrofa) авария / катастрофа
na wypadek (na ewentualność) в случае
wypadek losowy несчастный случай
wypadki (wydarzenia) события
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
wypadek
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
na
wykrzyknienie
, oj

Przydatne zwroty

Auf alle Fälle

(bez wątpienia) Na pewno; (przewidując wszelkie możliwe okoliczności) na wszelki wypadek książk.

Be sure to take warm clothes with you.
Nie zapomnij zabrać ciepłych rzeczy.

Whatever you do, take warm clothes with you.
Na wszelki wypadek zabierz ciepłe rzeczy.

Słownik języka polskiego
Zobacz „na wypadek” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich