zakaz

Słownik polsko-angielski PWN

zakaz m. ban, prohibition
MOT zakaz postoju no parking
zakaz wjazdu no entry
dożywotni przym.
dożywotni zakaz lifetime ban
renta dożywotnia life annuity

Słownik polsko-niemiecki PWN

zakaz m Verbot n
zakaz sprzedaży alkoholu Alkohol-Ausschank-Verbot n
auto znak zakazu Verbotszeichen n
zakaz parkowania Parkverbot n
zakaz wyprzedzania Überholverbot n
zakaz zatrzymywania się 〈postoju〉 Halteverbot n
wprowadzić zakaz ein Verbot verhängen
parkować parken
zaparkować samochód den Wagen abstellen
parkować oszczędnie raumsparend parken
parkować wbrew zakazowi verbotswidrig parken
parkujące na ulicy 〈pod latarnią〉 samochody laternengeparkte Autos
postój m
Halteplatz m
(taksówek) Taxistand m
(pociągu) Aufenthalt m
(parking) Parkplatz m
zakaz postoju Halteverbot n
(przerwa, odpoczynek) Rast f
postój 15 minut! 15 Minuten Rast!
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zakaz
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
zakaz
przymiotnik
zakaz
czasownik

Słownik polsko-włoski PWN

zakaz m divieto m
postój m
sosta f
mot zakaz postoju divieto di sosta
(przystanek) fermata f
skręt m svolta f
zakaz skrętu divieto di svolta
gwałtowny skręt scarto m

Słownik polsko-rosyjski PWN

zakaz запрещение / запрет

Przydatne zwroty

Smoking is forbidden in here.
Palenie zabronione.

Smoking is prohibited in here.
Obowiązuje zakaz palenia.

You may tell him (if you wish).
Możesz mu powiedzieć (jeśli chcesz).

We are allowed to visit the prisoners.
Wolno nam odwiedzać więźniów.

We are permitted to visit the prisoners.
Możemy odwiedzać więźniów.

I have no objection to your taking the day off
Nie mam nic przeciwko temu, żebyś wziął wolny dzień.

I have nothing against your taking the day off.
Zgadzam się, żebyś wziął wolny dzień.

Słownik języka polskiego
Zobacz „zakaz” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich