zakaz

Słownik polsko-angielski PWN

zakaz m. ban, prohibition
MOT zakaz postoju no parking
zakaz wjazdu no entry
dożywotni przym.
dożywotni zakaz lifetime ban
renta dożywotnia life annuity

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...jest wprowadzenie powszechnego zakazu obrotu oraz ograniczenie wszelkich odstępstw od tego
zakazu
tylko do gatunków, których status biologiczny na to pozwala, mając na uwadze specyficzne waru

In order to prevent commercial interests from exerting a possible harmful pressure on exploitation levels, it is necessary to impose a general ban on marketing and to restrict all derogation to those...
Aby interesy handlowe nie wywierały ewentualnego szkodliwego wpływu na poziomy eksploatacji, konieczne jest wprowadzenie powszechnego zakazu obrotu oraz ograniczenie wszelkich odstępstw od tego
zakazu
tylko do gatunków, których status biologiczny na to pozwala, mając na uwadze specyficzne warunki panujące w różnych regionach.

In order to prevent commercial interests from exerting a possible harmful pressure on exploitation levels, it is necessary to impose a general ban on marketing and to restrict all derogation to those species whose biological status so permits, account being taken of the specific conditions obtaining in the different regions.

Zakaz
wywozu wprowadzony w Zjednoczonym Królestwie nie miał wielkiego wpływu na spadek spożycia, ponieważ, nawet bez takiego zakazu, w każdym przypadku konsumenci zagraniczni (tak jak i konsumenci...

The
ban
on UK exports did not contribute to any major extent to the fall in consumption, since, even without the ban, consumers abroad would in any case have reduced their consumption of beef and...
Zakaz
wywozu wprowadzony w Zjednoczonym Królestwie nie miał wielkiego wpływu na spadek spożycia, ponieważ, nawet bez takiego zakazu, w każdym przypadku konsumenci zagraniczni (tak jak i konsumenci angielscy) ograniczyli spożycie wołowiny, co uniemożliwiło znalezienie jakiegokolwiek innego rynku zbytu za granicą na te produkty.

The
ban
on UK exports did not contribute to any major extent to the fall in consumption, since, even without the ban, consumers abroad would in any case have reduced their consumption of beef and veal (just as consumers in the UK did), thus preventing producers from finding other outlets abroad for their products.

Stosując przepisy wprowadzające odstępstwo od
zakazu
wywozu, Komisja w swoich decyzjach zobowiązana jest w pełni przestrzegać Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i...

When applying the provisions to derogate from the export
ban
, the Commission is obliged to fully respect in its decisions the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous...
Stosując przepisy wprowadzające odstępstwo od
zakazu
wywozu, Komisja w swoich decyzjach zobowiązana jest w pełni przestrzegać Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, jak postanowiono w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 93/98/EWG [27], oraz zmian tej konwencji zawartych w decyzji III/1 Konferencji Stron, zatwierdzonych w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 97/640/WE [28] oraz wdrożonych rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006.

When applying the provisions to derogate from the export
ban
, the Commission is obliged to fully respect in its decisions the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal, as concluded, on behalf of the Community, by Council Decision 93/98/EEC [27], and the amendment to this Convention laid down in Decision III/1 of the Conference of the Parties, as approved, on behalf of the Community, by Council Decision 97/640/EC [28], and implemented by Regulation (EC) No 1013/2006.


Słownik polsko-niemiecki PWN

zakaz m Verbot n
zakaz sprzedaży alkoholu Alkohol-Ausschank-Verbot n
auto znak zakazu Verbotszeichen n
zakaz parkowania Parkverbot n
zakaz wyprzedzania Überholverbot n
zakaz zatrzymywania się 〈postoju〉 Halteverbot n
wprowadzić zakaz ein Verbot verhängen
parkować parken
zaparkować samochód den Wagen abstellen
parkować oszczędnie raumsparend parken
parkować wbrew zakazowi verbotswidrig parken
parkujące na ulicy 〈pod latarnią〉 samochody laternengeparkte Autos
postój m
Halteplatz m
(taksówek) Taxistand m
(pociągu) Aufenthalt m
(parking) Parkplatz m
zakaz postoju Halteverbot n
(przerwa, odpoczynek) Rast f
postój 15 minut! 15 Minuten Rast!
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zakaz
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
zakaz
przymiotnik
zakaz
czasownik

Słownik polsko-włoski PWN

zakaz m divieto m
postój m
sosta f
mot zakaz postoju divieto di sosta
(przystanek) fermata f
skręt m svolta f
zakaz skrętu divieto di svolta
gwałtowny skręt scarto m

Słownik polsko-rosyjski PWN

zakaz запрещение / запрет

Przydatne zwroty

Smoking is forbidden in here.
Palenie zabronione.

Smoking is prohibited in here.
Obowiązuje zakaz palenia.

You may tell him (if you wish).
Możesz mu powiedzieć (jeśli chcesz).

We are allowed to visit the prisoners.
Wolno nam odwiedzać więźniów.

We are permitted to visit the prisoners.
Możemy odwiedzać więźniów.

I have no objection to your taking the day off
Nie mam nic przeciwko temu, żebyś wziął wolny dzień.

I have nothing against your taking the day off.
Zgadzam się, żebyś wziął wolny dzień.

Słownik języka polskiego
Zobacz „zakaz” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich