Translatica, kierunek niemiecko-polski
Verbot rzeczownik, rodzaj nijaki;
zakaz;
prohibicja administracja;
delegalizacja prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich