Einheit
Słownik niemiecko-polski PWN
Einheit Wymowa f
jedność f
fiz, woj jednostka f
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Einheit rzeczownik, rodzaj żeński;
jednostka;
jedność książkowe, oficjalne;
całość;
jednostka miary fizyka, informatyka;
oddział wojsko;
segment;
podmiot ekonomia;
obiekt;
element;
moduł;
osoba;
organizm;
komórka;
istota techniczny;
formacja wojsko;
zespół;
sztuka;
zgoda;
część;
organ;
Einheit- rzeczownik, rodzaj męski;
jedn.;
Einheit der Handlung rzeczownik, rodzaj żeński;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich