Translatica, kierunek polsko-niemiecki
sztuka rzeczownik, rodzaj żeński;
Kunst;
Stück;
Probe;
Einheit;
Punkt;
Spiel-;
Drama;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich