Translatica, kierunek polsko-niemiecki
obiekt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Objekt;
Anlage;
Einheit;
Gebäude;
Sache;
Größe;
Punkt;
Struktur;
Gebilde;
Variante;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich