halten
Słownik niemiecko-polski PWN
halten* Wymowa
trzymać
halte dich an mich 〈links〉 trzymaj się mnie 〈lewej strony〉
sein Wort halten dotrzymać słowa
Diät halten przestrzegać diety
(meinen) sądzić
was halten Sie davon? co pan(i) sądzi o tym?
für wen halten Sie mich? za kogo pan(i) mnie uważa 〈ma〉
(s) (stehenbleiben) zatrzymać się
das Auto hielt samochód zatrzymał się
fern halten*, sich Wymowa trzymać się z dala (von etw od czegoś)
halt! Wymowa stój! stać!
das ist halt so! tak to już jest!
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Halten rzeczownik, rodzaj męski;
halten czasownik, nieregularny;
trzymać potoczne, nieoficjalne;
stanąć;
zatrzymywać techniczny;
stawać;
uważać;
bronić;
obronić sport;
utrzymać;
zachować;
zachowywać internet, techniczny;
dzierżyć książkowe, oficjalne;
podtrzymywać techniczny;
sądzić;
hodować techniczny;
posiadać;
spełnić;
mieścić;
mieć;
wziąć;
stać;
celować;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich