halten

Słownik niemiecko-polski PWN

halten* Wymowa
trzymać
halte dich an mich 〈links〉 trzymaj się mnie 〈lewej strony〉
sein Wort halten dotrzymać słowa
Diät halten przestrzegać diety
(meinen) sądzić
was halten Sie davon? co pan(i) sądzi o tym?
für wen halten Sie mich? za kogo pan(i) mnie uważa 〈ma〉
(s) (stehenbleiben) zatrzymać się
das Auto hielt samochód zatrzymał się
fern halten*, sich Wymowa trzymać się z dala (von etw od czegoś)
halt! Wymowa stój! stać!
das ist halt so! tak to już jest!
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich